PRIVACYVERKLARING SMART EXPO’S BV

Voor haar pop-up restaurants Asperges in het veld, Brazz by Ofyr, Vis aan het water, Wild in het Groene Woud, Varen met Freek. En voor haar merk Frank de Bot™

 

Inleiding

Smart Expo’s BV voor haar pop-up restaurants Asperges in het veld, Brazz by Ofyr, Vis aan het water, Wild in het Groene Woud, Varen met Freek en voor haar merk Frank de Bot™, hierna “Smart Expo’s BV” gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van haar (interactieve) producten en diensten en klanten. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens behandeld.

 

Verwerken van persoonsgegevens door Smart Expo’s BV

In het kader van de online en offline dienstverlening (bijv. voor het organiseren van evenementen, wanneer u onze website bezoekt, met ons correspondeert of zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of promotie-acties) legt Smart Expo’s BV informatie die aan ons verstrekt wordt vast. Deze persoonsgegevens kunnen het volgende omvatten:

 

Contactgegevens – uw naam, postadres, emailadres en telefoonnummer;

 

Uw accountgegevens en elektronische identificatiegegevens – uw account en die informatie die u daarbij aan ons verstrekt en informatie die wij automatisch verzamelen wanneer u onze website bezoekt zoals uw IP- of MAC-adres;

 

Financiële gegevens – zoals de gegevens die wij verzamelen wanneer u een aankoop op onze website doet waaronder het product dat u aankoopt en de betaalmethode;

 

Uw communicatiegegevens – de informatie die wij van u verkrijgen wanneer we met u communiceren – online, via de telefoon of op evenementen. In sommige gevallen bewaren wij ook informatie over eventuele klachten of opmerkingen die u heeft; en

 

Eventuele overige persoonsgegevens – overige informatie die u aan ons verstrekt – vrijwillig of op verzoek.

 

Doeleinden en wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Smart Expo’s BV gebruikt de persoonsgegevens altijd op basis van een wettelijke grondslag:

 

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst: Voor het verlenen van diensten zoals het exploiteren van een pop-up restaurant, het organiseren van privé- en zakelijke feesten en arrangementen of het leveren van producten zoals tickets voor onze pop-up restaurants en betalingen hiervoor te ontvangen.

 

Noodzakelijk voor het gerechtvaardigde belang van Smart Expo’s BV: om het gebruik van onze website te analyseren en onze diensten en producten te verbeteren, om u te helpen in geval van vragen of klachten en om klantonderzoeken of prijsvragen uit te voeren;

 

Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting: In sommige gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens om uw identiteit te controleren en fraude, hacken en bedrog te voorkomen of in geval van een gerechtelijk bevel;

 

Met uw toestemming: Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor o.a. marketing-, communicatie- en informatiedoeleinden wanneer u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief via de website of online tickets heeft gekocht. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door u uit te schrijven via de aanwijzingen in het desbetreffende marketingbericht.

 

Het delen van uw persoonsgegevens met derden

Smart Expo’s BV verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden voor zover dit op basis van privacywetgeving is toegestaan. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze website hosting partner en andere verwerkers zoals leveranciers, dienstverleners en aangesloten bedrijven die namens ons aan u diensten verlenen wanneer u deze bij ons afneemt. Bijvoorbeeld voor een goede werking van onze website of onze vaste dienstverleners zoals marketingbureaus en reclamepartners. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of dit redelijk is vereist om aan wettelijke procedures te voldoen. Uw persoonsgegevens kunnen worden openbaard als onderdeel van een eventuele fusie, verkoop of reorganisatie van Smart Expo’s BV

 

Beveiliging persoonsgegevens

 

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures. Wij verrichten redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens goed zijn beveiligd middels gepaste technische, fysieke en organisatorische maatregelen, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is of toegestaan is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover zij beschikken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies en het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Doorgifte van persoonsgegevens

Smart Expo’s BV verzamelt persoonsgegevens van u die kunnen worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Smart Expo’s BV zal ervoor zorgen dat voldoende veiligheidsmaatregelen worden genomen in verband met een dergelijke doorgifte en zal gebruik maken van de door de Europese Commissie goedgekeurde Modelcontractbepalingen of overige wettelijk aanvaardbare mechanismen die voor een voldoende niveau van bescherming zorgen.

 

Links naar andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

 

Rechten en vragen

 

U heeft het recht op toegang en wissen van uw persoonsgegevens, u kunt eventuele onvolledige of onjuiste informatie laten corrigeren, u heeft het recht uw toestemming in te trekken, het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en in bepaalde gevallen om uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven.

 

Wilt u gebruik maken van een van uw rechten of heeft u specifieke vragen, dan kunt u een email sturen aan frank@frankdebot.com

 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update.

 

Cromvoirt, september 2022

 

Smart Expo’s BV

Pop-up restaurants Asperges in het veld, Brazz by Ofyr, Vis aan het water, Wild in het Groene Woud. Varen met Freek En voor haar merk Frank de Bot™